Схема № 4 - серійна продукція (з обстеженням виробництва)

Схема № 4 застосовується до продукції, яка виготовляється серійно. Процедура з сертифікації передбачає проведення щонайменше таких заходів з оцінювання: оцінювання елементів виробничого процесу шляхом обстеження виробничих ділянок, відбір та ідентифікація зразків продукції, випробування зразків в акредитованій лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) з переліку субпідрядників ЦСБО.

 

Термін дії сертифікації - до двох років.

 

Наглядання – не рідше ніж один раз на рік шляхом оцінювання виробництва та (за необхідності) контрольних випробувань відібраних зразків продукції.

 

Заявочний пакет документів: завантажити (zip).