Схема № 3 – серійна продукція (без обстеження виробництва)

Схема № 3 застосовується до продукції, яка виготовляється серійно. Процедура з сертифікації передбачає проведення щонайменше таких заходів з оцінювання: оцінювання елементів виробничого процесу шляхом аналізу документів на систему управління якістю продукції, відбір та ідентифікація зразків продукції, випробування зразків в акредитованій лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) з переліку субпідрядників ЦСБО.

 

Термін дії сертифікації - до одного року.

 

Наглядання – не рідше ніж один раз на рік шляхом контрольних випробувань відібраних зразків продукції.

 

Заявочний пакет документів: завантажити (zip).