Схема № 2 – партія продукції

Схема № 2 застосовується до:

- партій однорідної продукції (термін дії сертифікації - до шести місяців);

- касових вузлів / кабін захисних / відгороджувальних конструкцій (термін дії сертифікації - до трьох років за відсутності втручання до конструкції та дотримання термінів наглядання);

- сховищ цінностей / дверей сховищ цінностей (термін дії сертифікації - до п’яти років за відсутності втручання до конструкції та дотримання термінів наглядання).

 

У загальному випадку процедура з сертифікації передбачає проведення щонайменше таких заходів з оцінювання: відбір та ідентифікація зразків продукції, випробування зразків в акредитованій лабораторії (ДСТУ ISO/IEC 17025) з переліку субпідрядників ЦСБО, проведення контрольної інспекції сертифікованої продукції під час нагляду (якщо це передбачено).

 

Заявочний пакет документів: завантажити (zip).