Процедури оцінювання відповідності

Оцінювання відповідності продукції виконується за обраною заявником та узгодженою з ЦСБО схемою сертифікації у Системі сертифікації «Банківський регістр».

 

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

-       подання заявочного пакету документації до ЦСБО;

-       розгляд органом заявки та супровідної до неї документації (залежно від схеми);

-       прийняття ЦСБО рішення щодо можливості проведення сертифікації та визначення необхідних заходів з оцінювання відповідності;

-       оцінювання відповідності згідно з визначеною схемою (зокрема, відбір зразків, випробування зразків, оцінювання елементів виробничого процесу, оцінювання СУЯ виробника тощо);

-       аналізування результатів оцінювання та прийняття рішення щодо сертифікації;

-       реєстрація сертифікату та ліцензування;

-       нагляд за сертифікованою продукцією (залежно від схеми).

 

Більш детальну інформацію щодо правил та процедур для надавання і підтримування сертифікації, розширення або скорочення сфери сертифікації, призупинення, скасування або відмови в сертифікації – Ви можете отримати за запитом до ЦСБО.