Права та зобов’язання заявників та клієнтів

Заявники зобов’язані:

-          дотримуватися правил надання та повернення документів, пов’язаних з сертифікацією, що встановлено ЦСБО;

-          встановити всі необхідні умови, встановлені ЦСБО та чинним законодавством України, для проведення оцінювання відповідності продукції, у тому числі: надання доступу до документації на продукцію, документації системи управління якістю продукції, доступу до місця розміщення / встановлення або зберігання продукції, забезпечення доступу до виробничих ділянок, обладнання та персоналу на підставі укладених договорів з органом з сертифікації;

-          не робити жодних заяв стосовно сертифікаційної діяльності ЦСБО, які можна розглянути як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману.

 

Заявники мають право:

-          вимагати від ЦСБО нести відповідальність за порушення вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065 та національного законодавства у сфері оцінки відповідності;

-          надавати до ЦСБО запити стосовно: процесів оцінки відповідності, чинності нормативних документів та нормативно – правових актів, сфери акредитації органу з сертифікації і/чи залучених субпідрядників тощо;

-          подавати до ЦСБО скарги та пропозиції стосовно безпосередньої діяльності органу з сертифікації.

 

Клієнти, продукція яких сертифікована ЦСБО, зобов’язані:

Виконувати всі умови сертифікації продукції в СС «Банківський Регістр» та дотримуватися нижченаведених правил застосування сертифікатів та маркування щодо сертифікованої продукції:

–          вести облік всіх рекламацій (претензій, скарг) на продукцію, сертифіковану на території України, та надавати цю інформацію на запит чи повідомляти про них ЦСБО у строк 5 (п’ять) робочих днів з дати надходження рекламації (претензії, скарги);

–          вживати відповідні заходи щодо скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогам;

–          використовувати логотип СС «Банківський Регістр» лише з письмового дозволу ЦСБО та тільки для позначення відповідності продукції стандартам, на відповідність вимогам яких продукція була сертифікована;

–          не використовувати будь – яким чином знак акредитації для позначення відповідності продукції сертифікаційним вимогам, наносити на продукцію чи на будь-яку упаковку до неї;

–          не використовувати логотип СС «Банківський Регістр» для нанесення на продукцію таким чином, щоб це можна було сприйняти як позначення відповідності продукції національним знаком відповідності;

–          не використовувати сертифікат без зазначення стандартів та їх пунктів (за наявності), відповідно до вимог яких сертифікована його продукція;

–          не використовувати сертифікат таким чином, щоб могло створитися враження, що продукція чи послуга схвалені ЦСБО;

–          не застосовувати логотип СС «Банківський Регістр» для оформлення протоколів випробувань, калібрувань чи інспекційних звітів;

–          не приховувати від ЦСБО скарги, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також не створювати перешкоди ЦСБО щодо доступу до цих зареєстрованих даних;

–          не робити заяв щодо наданих ЦСБО послуг з сертифікації у будь-якій сфері своєї діяльності, якої вона не стосується;

–          не робити ніяких заяв, які вводять в оману, відносно стану сертифікації, та припинити використовувати знак сертифікації на продукції, починаючи з дати повідомлення про призупинення дії сертифікату;

–          не робити та/чи використовувати копії сертифіката, навіть будь-яким чином завірені окрім копій сертифіката на оригінальних бланках СС «Банківський Регістр»;

–          оформлювати документально вжиті заходи щодо усунення невідповідностей сертифікованої продукції;

–          при повідомлені про сертифікацію продукції в рекламних цілях зазначати точну назву системи сертифікації, у якій ЦСБО надав йому сертифікат та дотримуватись вимог ЦСБО щодо правил застосування сертифіката;

–          припинити використовування сертифіката та всього надрукованого рекламного матеріалу, що містить посилання на сертифікацію у разі тимчасової зупинки, скасування або закінчення сертифікації і зобов’язаний на вимогу ЦСБО повернути всі документи про сертифікацію.

 

Забезпечити відповідність виробленої чи імпортованої продукції всім вимогам нормативних документів, що наведені в сертифікаті, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації.

 

Забезпечити безперешкодний доступ представникам ЦСБО, в т.ч. спостерігачів, до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції без попереднього повідомлення та виконувати всі необхідні умови для провадження оцінювання, надавання документації та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (звіти про внутрішні перевірки), а також персоналу з метою оцінювання, наглядання, повторного оцінювання і розглядання скарг (для схем № 4 і № 5).

 

Заздалегідь сповіщати ЦСБО про всі заплановані чи здійснені модернізації (модифікації) продукції, про зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання і т. ін. Забезпечує вироблення або імпорт в Україну модернізованої (модифікованої) чи з іншими змінами продукції, які спроможні вплинути на характеристики параметрів, що контролюються при сертифікації, тільки за згодою ЦСБО.

 

Використовувати документи про сертифікацію своєї продукції, знак чи звіт або будь-яку частину зазначених документів таким чином, щоб не ввести в оману чи завдати шкоди репутації ЦСБО.

 

Не робити будь-яких заяв про сертифікацію, які ЦСБО може розглянути як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману.

 

Забезпечити усі необхідні умови для проведення ЦСБО наглядання за сертифікованою продукцією у встановлений термін та сплачувати всі витрати, пов'язані з проведенням цих робіт (де це застосовно).

 

Клієнти, продукція яких сертифікована ЦСБО, мають право:

-          вимагати від ЦСБО нести відповідальність за порушення вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17065 та національного законодавства у сфері оцінки відповідності;

-          подавати до ЦСБО: апеляції, скарги, пропозиції пов’язані з діяльністю органу щодо сертифікації продукції;

-          оскаржувати дії та рішення ЦСБО у судовому порядку;

-          надавати до ЦСБО запити стосовно: статусу виконання робіт, процесів оцінки відповідності, чинності нормативних документів та нормативно – правових актів, сфери акредитації органу з сертифікації і/чи залучених субпідрядників тощо;

-          використовувати логотип СС «Банківський Регістр» для позначення сертифікації продукції відповідно до вимог, що встановлено ЦСБО;

-          посилатися на надану сертифікацію у рекламних цілях відповідно до вимог, що встановлено ЦСБО;

-          отримувати завчасно інформацію про діючі та заплановані зміни у нормативних документах, що є складовою сфери сертифікації.