Юридичний статус

1 ЦСБО створений Установчими Зборами учасників 21 лютого 2005 року, Протокол №1.
Директором ТОВ «ЦСБО» є Саблін Андрій В’ячеславович

1.1 Найменування органу з сертифікації


1.1.1 українською мовою:

• повне: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем управління якістю»;
• скорочене: ТОВ «ЦСБО».


1.1.2 російською мовою:

• полное: Общество с ограниченною ответственностью «Центр сертификации банковского оборудования, сооружений безопасности, средств защиты и систем качества»;
• краткое: ООО «ЦСБО».


1.1.3 англійською мовою:

• full name: Society with limited liability «The Certification centre of the bank equipment, security structures, protection means and quality systems»;
• abbreviated name: «CCBE & QS» LTD.


2 Діяльність ТОВ «ЦСБО» регламентується Статутом, що визначає його статус як самостійного господарюючого суб’єкта та юридичної особи за законодавством України. Основним предметом діяльності Товариства є сертифікація продукції та систем управління якістю.


2.1 Код ЄДРПОУ: 33736246 (Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО № 056724 від 31.08.2005 р., номер запису про державну реєстрацію 1 068 102 0000 006747).

 

ur_status.jpg
ur_status2.jpg