Русский язык    English language   
 
Схема проведення оцінювання та підтвердження відповідності № 5 - використовується для продукції, яка виготовляється серійно. Сертифікат (за наявності сертифікації/ оцінки відповідності системи менеджменту якості виробника) надається за результатами інспекції (обстеження) виробництва та випробувань продукції на термін до 3 років з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації продукції та з урахуванням терміну дії сертифіката на систему менеджменту виробництва. Схемою передбачено проведення періодичного наглядання (з врахуванням результатів наглядових аудитів системи менеджменту якості виробника) шляхом контрольних інспекцій виробництва та (за необхідності) контрольних випробувань не рідше ніж один раз на рік (в період дії сертифіката).