Русский язык    English language   
 
Схема проведення оцінювання та підтвердження відповідності № 3 - використовується для продукції, яка виготовляється серійно, сертифікат надається за результатами випробувань без обстеження виробництва на термін до 1 року з урахуванням гарантійного терміну зберігання/експлуатації продукції. Схемою передбачено проведення періодичного наглядання за сертифікованою продукцією шляхом контрольних випробувань не рідше ніж один раз на рік (в період дії сертифіката).


1. підприємство.

2. Разом з документами, що підтверджують походження продукції (ТУ,експлуатаційно-супровідна документація, накладна і т.і.)

3. Орган з сертифікації

4. Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки; перевірка наявності та повноти документів, що додаються до заявки, складання протоколу аналізу вхідної документації

5. оформлення рішення за заявкою, підготовка та оформлення договірної документації

9.У разі наявності невідповідності за результатами сертифікаційних випробувань

15. У разі наявності невідповідності за результатами технічного нагляду.