Русский язык    English language   
 
Схема проведення оцінювання та підтвердження відповідності № 2

- використовується для партій продукції, сертифікат надається лише на партію продукції терміном дії до трьох місяців

Примітка для сховищ цінностей/дверей сховищ та кабін захисних/касових вузлів:

  • Сертифікат надається терміном дії: для сховищ/дверей - до п’яти років, для кабін захисних/касових вузлів - до трьох років.
  • Сертифікат є чинним до моменту будь-якого втручання до конструкції.

Обов’язкове проведення періодичного наглядання за сертифікованою продукцією шляхом контрольних інспекцій (за необхідності контрольними випробуваннями) продукції не рідше ніж: сховищ/дверей – один раз на п’ять років; кабін захисних/касових вузлів – один раз на три роки.


1.Організація або фізична особа.

2. Разом з документами, що підтверджують походження продукції (експлуатаційно-супровідна документація, інвойс, накладна і т.і.)

3. Орган з сертифікації

4. Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки; перевірка наявності та повноти документів, що додаються до заявки, складання протоколу аналізу вхідної документації

5. оформлення рішення за заявкою, підготовка та оформлення договірної документації

6.Відбір та ідентифікація зразків продукції дл проведення сертифікаційних випробувань в порядку, що визначені ОС та в кількості, що визначені ЦСБО

10.У разі наявності невідповідності за результатами сертифікаційних випробувань