Русский язык    English language   
 
Схема проведення оцінювання та підтвердження відповідності № 1 - використовується лише для обладнання, яке виготовляється в одиничній кількості, сертифікат надається терміном дії до трьох місяців

1.Організація або фізична особа.

2. Разом з документами, що підтверджують походження продукції (експлуатаційно-супровідна документація, інвойс, накладна і т.і.)

3. Орган з сертифікації

4. Приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки; перевірка наявності та повноти документів, що додаються до заявки, складання протоколу аналізу вхідної документації

5. оформлення рішення за заявкою, підготовка та оформлення договірної документації

6. Відбір та ідентифікація зразків продукції дл проведення сертифікаційних випробувань в порядку, що визначені ОС та в кількості, що визначені ЦСБО

10.У разі наявності невідповідності за результатами сертифікаційних випробувань