Русский язык    English language   
 

  Постачальник продукції та/або системи менеджменту, сертифікованих ЦСБО, повинен дотримуватися правил використання сертифікатів та знаків відповідності, згідно з вимогами СТУ БР 6505.01.05:2008 які викладені в ліцензійній угоді на право використання сертифіката (ЕЯ 005:2009). Зокрема постачальник:
 • має право наносити знак відповідності ЦСБО на виріб та/або етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію продукції, відповідність якої підтверджена ЦСБО наданням сертифікату, при цьому місце та спосіб нанесення знаку (друкування, наклеювання, гравірування, травлення, штампування, лиття тощо) повинно враховувати (за наявності) вимоги нормативних документів, на відповідність яким виконані процедури сертифікації;
 • має право використовувати знак відповідності ЦСБО в рекламних документах (у каталогах і рекламних матеріалах) за умови, що в документах буде зазначена точна назва системи сертифікації, у якій ЦСБО надав йому сертифікат на систему менеджменту, при цьому тільки для підтвердження того, що система менеджменту відповідає визначеним стандартам, і не використовувати знак відповідності таким чином, щоб могло скластися враження, що продукція/послуга сертифікована ЦСБО;
 • повинен відповідати вимогам сертифікації під час посилання на статус сертифікації в засобах комунікації, таких як, наприклад Інтернет, брошури, реклама або інші документи,
 • повинен не використовувати сертифікат, якщо його дія закінчена, зупинена чи припинена;
 • повинен не робити заяв щодо наданої ЦСБО сертифікації у будь-якій сфері своєї діяльності, якої вона не стосується;
 • повинен не використовувати сертифікацію своєї продукції/системи менеджменту таким чином, щоб завдати шкоди репутації органу сертифікації, і не робити будь-які заяви про сертифікацію своєї продукції, які орган сертифікації може розглянути, як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману;
 • повинен не використовувати сертифікат без зазначення стандартів, відповідно до вимог яких сертифікована його продукція;
 • зобов'язаний вести облік всіх рекламацій (претензій) відносно сертифікованої продукції/системи менеджменту, та надавати цю інформацію на запит чи повідомляти про них ЦСБО;
 • повинен не приховувати від ЦСБО скарги, що надійшли до нього, які стосуються відповідності продукції вимогам стандартів, а також не створювати перешкоди ЦСБО щодо доступу до цих зареєстрованих даних;
 • повинен вжити відповідних заходів щодо скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогам;
 • повинен документально оформлювати вжиті заходи щодо усунення невідповідностей сертифікованої продукції
 • припиняти використовування всіх рекламних матеріалів, що містять посилання на сертифікацію, якщо вона тимчасово призупинена чи скасована;
 • вносити зміни до усіх рекламних матеріалів щодо сертифікації, якщо галузь сертифікації звужена;
 • повинен не робити припущень, що сертифікація стосується діяльності, яка не охоплена галуззю сертифікації,
 • логотип Органу сертифікації не дозволяється застосовувати для оформлення протоколів випробувань, калібрувань чи інспекційних звітів;
 • посилання на отриману сертифікацію системи менеджменту повинно використовуватися таким чином, щоб не виникало припущень, що ЦСБО сертифікує продукцію чи процес;
 • не використовувати отриману сертифікацію таким чином, що може завдати шкоди репутації ЦСБО та призвести до втрати суспільної довіри до Органу з сертифікації;
 • не може використовувати будь – яким чином знак акредитації для позначення відповідності СМ, процесів, послуг та/або продукції сертифікаційним вимогам, наносити на продукцію чи на будь-яку упаковку до неї;
 • не повинен використовувати сертифікат або посилатися на сертифікацію, якщо після внесення Органом сертифікації змін до вимог сертифікації, вони не були ним впроваджені до системи менеджменту.
 • повинен не використовувати сертифікат у випадку, якщо відбулися зміни у власній систені менеджменту організації-заявника, які не були прийняті ЦСБО і які можуть негативно вплинути на відповідність чинним вимогам СМ;

ЦСБО вживає заходів щодо запобігання використання підроблених сертифікатів шляхом внесення наданих сертифікатів до реєстру Системи СБР, надання сертифікатів та їх копій тільки на оригінальних бланках Системи СБР та внесення їх до реєстру ЦСБО.

ЦСБО вимагає внесення до Ліцензійної угоди зобов’язань власника сертифікатів про неможливість їх копіювання чи завіряння будь-яким іншим чином.

В разі виявлення підроблених сертифікатів ЦСБО надсилає повідомлення про це до компетентних органів державної виконавчої влади та залишає за собою право на призупинення дії сертифікату та позачерговий технічний нагляд виробника.

ЦСБО не приймає рекламацій з його послуг в галузі сертифікації при невиконанні положень, наведених в цій процедурі в цілому.

ЦСБО здійснює систематичний контроль за додержанням правил використання сертифікатів /знаків відповідності під час проведення нагляду за сертифікованою продукцією/системою менеджменту постачальника.

ЦСБО інформує постачальника про всі зміни до правил використання сертифікатів /знаків відповідності і термінах набуття їх чинності.

Право використання сертифіката /знака відповідності автоматично зупиняється після закінчення терміну дії сертифіката скасування його дії.

У випадку призупинення дії сертифікату виробник (постачальник) не має права використовувати знак відповідності.