Русский язык    English language   
 
Права та обов’язки заявників
1. Зобов’язання
1.1 Виконувати всі умови програми оцінки та підтвердження відповідності продукції та/або систем управління якістю в Системі „Банківський Регістр” та дотримуватись таких правил застосування сертифікатів та маркування щодо сертифікованої продукції та/або щодо сертифікованої (оціненої) системи управління якістю:

– вести облік всіх рекламацій (претензій) на сертифіковану на території України продукцію та/або відносно сертифікованої (оціненої) СУЯ, повідомляти про них ЦСБО чи надавати цю інформацію на запит ЦСБО у будь-який час;

– вживати відповідні заходи щодо скарг і невідповідностей, які виявлено у продукції, що негативно впливають на відповідність продукції сертифікаційним вимогам;

– оформлювати документально вжиті заходи щодо усунення невідповідностей сертифікованої продукції та/або СУЯ;

– при повідомлені про сертифікацію продукції та/або своєї системи управління якістю в рекламних цілях зазначати точну назву системи сертифікації, у якій ЦСБО надав їм сертифікат та дотримуватись вимог ЦСБО щодо правил застосування сертифіката;

– повинен не використовувати сертифікат таким чином, щоб могло створитися враження, що продукція чи послуга схвалені ЦСБО;

– не наносити національний знак відповідності на виріб та/або етикетку, тару, пакування, експлуатаційну та товаросупровідну документацію, тощо;

– не використовувати національний знак акредитації на продукції або на будь-якій упаковці до неї;

– не використовувати сертифікат без зазначення стандартів та їх пунктів (за наявності), відповідно до вимог яких сертифікована їх продукція;

– не робити та/чи використовувати копії сертифіката, навіть будь-яким чином завірені, окрім копій сертифіката на оригінальних бланках Системи сертифікації „Банківський Регістр”;

– не використовувати сертифікат та рекламні матеріали, що містять посилання на цей сертифікат (якщо його дія закінчена, призупинена чи скасована), і зобов’язаний на вимогу ЦСБО повернути всі документи про сертифікацію;

– не повинен використовувати сертифікат, якщо після внесення ЦСБО змін до правил оцінки системи управління якістю, вони не були впроваджені до системи управління якістю підприємства;

– не повинен використовувати сертифікат у випадку, якщо відбулися зміни у власній системі управління якістю підприємства, які не були прийняті ЦСБО і які можуть негативно вплинути на відповідність чинним вимогам до системи управління якістю;

– не робити заяв щодо наданих ЦСБО послуг з сертифікації у будь-якій сфері своєї діяльності, якої вона не стосується.

1.2 Зобов'язується забезпечити відповідність виробленої чи імпортованої продукції та/або сертифікованої системи управління якістю всім вимогам нормативних документів, що наведені в сертифікатах, а також зразкам, що пройшли випробування з метою сертифікації.

1.3 Зобов'язується забезпечити безперешкодний доступ представникам, що уповноважені ЦСБО, до усіх дільниць виробництва сертифікованої продукції без попереднього повідомлення та виконувати всі необхідні умови для провадження оцінювання, зокрема надавання документації та доступу до всіх галузей, зареєстрованих даних (звіти про внутрішні перевірки), а також персоналу з метою оцінювання, наглядання, повторного оцінювання і розглядання скарг.

1.4 Зобов'язується заздалегідь сповіщати ЦСБО про всі заплановані чи здійснені модернізації (модифікації) продукції, про зміни в її конструкції (складі), технології виготовлення, методах випробувань та контролю, правилах приймання і т. ін. Забезпечує вироблення або імпорт в Україну модернізованої (модифікованої) чи з іншими змінами продукції, які спроможні вплинути на характеристики параметрів, що контролюються при сертифікації, тільки за згодою ЦСБО, що надав сертифікат.

1.5. Зобов'язується заздалегідь сповіщати ЦСБО про всі заплановані чи здійснені зміни в системі управління якістю.

1.6 Повинен використовувати документи про сертифікацію своєї продукції та/або системи управління якістю, знак(логотип) чи звіт або будь-яку частину зазначених документів таким чином, щоб не ввести в оману чи завдати шкоди репутації ЦСБО.

1.7 Не робити будь-які заяви про сертифікацію, які ЦСБО може розглянути як несанкціоновані чи такі, що вводять в оману.

1.8 Зобов'язується забезпечити здійснення органом з сертифікації проведення технічних наглядів за виробництвом сертифікованої продукції та /або сертифікованою системою управління якістю, відповідно до програм технічного нагляду та сплачувати всі витрати, пов'язані з проведенням цих робіт.

2. Права

2.1. Вимагати від ЦСБО діяти у відповідності зі стандартами ДСТУ EN ISO/IEC 17065, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1.

2.2 Подавати скарги до ЦСБО щодо усіх розбіжностей, пов'язаних з сертифікацією продукції та/або сертифікацією системи управління якістю, або оскаржити дії та рішення ЦСБО шляхом подання апеляції до комісії з апеляції ЦСБО.

2.3 Оскаржити дії та рішення ЦСБО у судовому порядку (Третейський суд).

2.4 Використовувати логотип ЦСБО для позначення сертифікації продукції. Цей логотип не може використовуватись для нанесення на продукцію або таким чином, щоб це можна було сприйняти як позначення національного знаку відповідності;

2.5 Отримувати завчасну інформацію про зміни (що намічаються) чинних нормативних документів, якими встановлені обов'язкові вимоги до товарів та послуг.