Русский язык    English language   
 
Організаційна структура ЦСБО

1. Організаційно-структурна схема ЦСБО складається з:

 • адміністративного керівництва;
 • юриста;
 • групи з оцінки відповідності
 • групи ведення фінансової діяльності (Г ФД);
 • групи ведення фонду нормативних документів та діловодства (Г НД);
 • Ради з управління ЦСБО;
 • Апеляційної комісії.

2. Адміністративне управління ЦСБО2.1 Адміністративне управління ЦСБО здійснює директор ЦСБО, який є відповідальним за належне функціонування системи менеджменту ЦСБО.

Директор ЦСБО виконує такі основні функції:

 • здійснення загального керівництва та аналізу ефективності функціонування внутрішньої системи менеджменту ЦСБО;
 • забезпечення розуміння, впровадження та підтримки Політики в сфері якості на всіх рівнях ЦСБО;
 • забезпечення функціонування Ради ЦСБО (ЕЯ 001);
 • залучення і забезпечення участі висококваліфікованих фахівців промисловості, науки, державних наглядових органів у роботах, що проводяться ЦСБО;
 • забезпечення взаємодії з органами з сертифікації інших країн, регіонів, міжнародних організацій;
 • організація робіт із оцінки та підтвердження відповідності продукції / систем менеджменту;
 • організація наглядання за сертифікованими продукцією/системами менеджменту;
 • організація робіт з оформлення, реєстрації, надання та підтвердження сертифікатів продукції та систем менеджменту;
 • прийняття рішень за результатами оцінювання продукції/систем менеджменту якістю, результатами наглядання;
 • забезпечення розроблення організаційно-методичної документації з оцінки та підтвердження відповідності продукції / систем менеджменту;
 • розгляд результатів діяльності та звітності Апеляційної комісії ЦСБО, прийняття відповідних оперативних рішень і заходів;
 • розроблення тарифів або інших документів, що визначають вартість робіт і послуг ЦСБО;
 • створення, за необхідності, виконавчих груп і комісій для виконання робіт в конкретних сферах діяльності ЦСБО і т. ін.;
 • контроль за витратою коштів ЦСБО.

Директор ЦСБО призначається на посаду і звільняється з посади установчими зборами з дотриманням вимог чинного законодавства.

Директор ЦСБО несе відповідальність за:

 • провадження процедур оцінки відповідності/сертифікації продукції;
 • формулювання та затвердження Політики, що визначає діяльність ЦСБО;
 • наглядання за реалізацією Політики ЦСБО та за досягненням цілей діяльності ЦСБО;
 • ухвалення рішень щодо сертифікації;
 • здійснення періодичного аналізу Настанови з якості;
 • результати фінансової діяльності ЦСБО;
 • делегування, за потреби, підрозділам ЦСБО чи окремим особам повноважень для виконання від його імені визначених видів діяльності.

2.2 У складі ЦСБО діє представник керівництва.

Повноваження і відповідальність представника керівництва визначені в Настанові менеджменту ЦСБО.

Основні функції представника керівництва наведені в ЕЯ 017 «Посадові Інструкції».