Русский язык    English language   
 
ДЕКЛАРАЦІЯ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ЯКОСТІ

Політика і цілі діяльності ЦСБО

ПОЛІТИКОЮ ЦСБО є максимальне задоволення усіх існуючих і передбачуваних потреб зацікавлених сторін у наданні високоякісних послуг з проведення компетентного оцінювання відповідності/сертифікації згідно з вимогами законодавчих та нормативних документів та забезпечення суспільної довіри і впевненості усіх залучених сторін на національному і міжнародному рівні щодо результатів наданих послуг ЦСБО прагне бути рентабельною, ефективною, конкурентоспроможною організацією з метою формування та підтримання загальновизнаного професійного іміджу, як об’єктивної, незалежної і компетентної у сфері оцінювання відповідності/сертифікації для того, щоб завоювати і утримувати лідируючі позиції на ринках оцінки відповідності/сертифікації як національному так і міжнародному.

Виконання цієї політики та цілей у сфері якості базується на дотриманні наступних принципів:

  неупередженість та недискримінаційність
 • ЦСБО забезпечує усім замовникам рівнозначний доступ до своїх послуг з сертифікації/оцінювання відповідності незалежно від розміру, форми власності та членства їх у будь-яких асоціаціях, виключаючи різницю у фінансових, процедурних чи будь-яких інших вимогах і умовах.
 • ЦСБО встановлює вартість робіт у відповідності з затвердженими нормативами, не висуває неправомочні фінансові умови;
 • ЦСБО забезпечує недискримінаційний, об’єктивний та неупереджений підхід під час оцінювання/сертифікації;
 • ЦСБО дотримується критеріїв оцінювання, що відповідають чинним нормативним документам на заявлену продукцію/СМЯ, та обмежує свої вимоги цими критеріями;
 • ЦСБО дотримується чинних порядків та правил сертифікації;
 • ЦСБО виключає можливість будь якого, комерційного, фінансового або іншого тиску, який може вплинути на прийняття рішення, а також відсутність прямого або прихованого зв’язку, пов’язаного з консультуванням, розроблянням, виробництвом, запровадженням, монтажем, постачанням або підтримуванням об’єкту оцінювання відповідності/сертифікації;
 • ЦСБО визначає, аналізує та документує можливі конфлікти інтересів, що можуть виникнути через його взаємовідносини та створити загрозу неупередженості; та демонструє, як він усуває чи мінімізує такі загрози;
 • ЦСБО залучає до встановлення політики та контролювання неупередженості власної діяльності всі зацікавлені сторони завдяки функціонуванню Ради з управління та забезпечення неупередженості.

  відповідальність
 • ЦСБО відповідає за прийняті ним рішення щодо сертифікації та за оцінювання достатності об’єктивних доказів, на яких ґрунтується рішення щодо сертифікації.

  компетентність
 • ЦСБО доручає роботи з сертифікації кваліфікованому персоналу, що відповідає встановленим критеріям компетентності, та постійно підвищує кваліфікацію співробітників.

  відкритість
 • ЦСБО забезпечує суспільний доступ або розголошення інформації про оцінювання відповідності і сертифікації, а також про статус сертифікації будь-якої організації, включаючи доступ до неконфіденційної інформації про висновки певних аудитів для окремих зацікавлених сторін, шляхом оприлюднення інформації на власному сайті в мережі Інтернет або надання на запит.

  конфіденційність
 • ЦСБО забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від замовника у процесі сертифікації, яка є власністю замовника, при цьому інформація про замовника, отримана з інших джерел, теж є конфіденційною.
 • ЦСБО забезпечує належне зберігання даних щодо сертифікації протягом 2-х термінів дії сертифіката з обмеженням доступу до них та дотриманням умов конфіденційності

  реагування на скарги
 • ЦСБО забезпечує реєстрацію, неупереджене та об’єктивне (без будь-яких дискримінаційних дій проти апелянта, скаржника) розглядання будь-яких скарг, апеляцій замовників, та інших спірних питань стосовно сертифікації/оцінювання відповідності незалежною апеляційною комісію (з дотриманням відповідного балансу між принципами відвертості і конфіденційності) і, в разі визнання їх обґрунтованими, належно враховує та докладає всіх зусиль, щоб задовольнити.

  Керівництво Органу сертифікації зобов’язується:
 • дотримуватися критеріїв акредитації та вимог до акредитованих осіб;
 • забезпечувати ознайомлення та дотримання персоналом ЦСБО (як штатним так і залученим) вимог цієї політики та документів СМЯ;
 • забезпечувати функціонування та підтримання СМЯ ЦСБО відповідно до вимог ІSO/IEC 17065, ISO/IEC 17021;
 • періодично здійснювати критичне аналізування СМЯ ЦСБО включаючи аналізування політики та цілей в сфері якості з погляду їх актуальності та придатності, та приймати рішення з метою удосконалення СМЯ та поліпшення її результативності.