Русский язык    English language   
 
ДЕКЛАРАЦІЯ ЧЛЕНІВ РАДИ ЦСБО

ДЕКЛАРАЦІЯ

 

Я ,

 

,

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

 

(посада та місце роботи)

  • погоджуюсь працювати в Раді ЦСБО на добровільних засадах;
  • зобов’язуюсь утримувати конфіденційною всю інформацію, отриману або створену протягом виконання діяльності ЦСБО згідно з вимогами щодо дотримання конфіденційності;
  • при розгляді питань я буду дотримуватись неупередженості, відсутності будь-яких зв’язків та незалежності від комерційних та інших інтересів учасників розгляду цих питань;
  • в разі розгляду справ, стосовно яких я не можу гарантувати дотримання неупередженості та незалежності, я повідомлю членів Ради про те, що не приймаю участі в голосуванні;
  • я ознайомлений з вимогами ЕЯ 001 «Положення про Раду з управління та забезпечення неупередженості ЦСБО» та згоден їх виконувати;
  • я ознайомлений з вимогами чинної документації системи менеджменту якості ЦСБО щодо конфіденційності інформації, отриманої під час діяльності з оцінки та підтвердження відповідності та згоден їх виконувати.

 

 

 

 

 

дата

 

особистий підпис